AKTUALNOŚCI

VII Deblowy Turniej Tenisowy ZPPM Employers Cup 2016 o...

W imieniu Związku Pracodawców Polska Miedź

serdecznie zapraszam na

VII Deblowy Turniej Tenisowy

ZPPM Employers Cup 2016

o Puchar Związku Pracodawców Polska Miedź

Turnieje eliminacyjne odbędą się w trzech miastach od godziny 10.00

14 maja 2016 r. w Głogowie – Korty przy ul. Rudnowskiej 17B

21 maja 2016 r. w Polkowicach – Korty przy ul. 3 Maja

28 maja 2016 r. w Lubinie – Korty przy ul. Baczynowej 1 (boczna ul. Kolejowej).

 

Turniej finałowy odbędzie się dnia 11 czerwca 2016 r. w Legnicy – Korty przy ul. Bielańskiej 29

  Czytaj dalej

Szkolenie Zarządzanie zmianą

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie pt.Zarządzanie zmianą”

Celem szkolenia jest prezentacja umiejętności:

  • wprowadzania zmian na każdym szczeblu działalności przedsiębiorstwa,
  • prawidłowej komunikacji dot. wprowadzanych rozwiązań,
  • przekonywania innych do słuszności i konieczności zmian,
  • współpracy w zespole w celu uniknięcia konfliktów.

Zmianą jest każde nowe rozwiązanie, propozycja, której celem jest usprawnienie funkcjonowania firmy. Pożądane jest, aby spotkało się ono z akceptacją i służyło wyeliminowaniu złych nawyków. Uczestnicy zapoznają się z definicją, przykładami i typologią zmian oraz możliwościami zidentyfikowania potrzebnych zmian w kontekście zdobytej już wiedzy i doświadczenia.

Czytaj dalej

Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy o przekazaniu do konsultacji społecznych:

  • Projekt ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami

Czytaj dalej

Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy o przekazaniu do konsultacji społecznych:

  • Projektu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (projekt z dnia 15 kwietnia 2016 r.)

Czytaj dalej

Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy o przekazaniu do konsultacji społecznych:

  • projektu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały

Czytaj dalej