AKTUALNOŚCI

Razem możemy więcej

IMG_452925 lutego w siedzibie dolnośląskiej „Solidarności” odbyło się spotkanie przedstawicieli reprezentatywnych związków pracodawców i związków zawodowych. Uczestnicy inicjatywy chcą wypracować przyjazny model kontaktów, który stworzy instytucjonalną platformę autonomicznego dialogu społecznego. Fundamentem, na którym ma być budowana współpraca jest wzajemne zaufanie.

 

Czytaj dalej

projekt zmiany Kodeksu pracy

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

W załączeniu przesyłamy projekt zmiany Kodeksu pracy.
Projekt przygotowany został przez Konfederację Lewiatan i dotyczy nowej regulacji kwestii podróży służbowych.
Projekt ten będzie dyskutowany na kolejnym posiedzeniu Zespołu Trójstronnej Komisji ds. Prawa Pracy i Układów Zbiorowych.

Bardzo prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do 6 marca 2015 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl

Z poważaniem
Biuro Związku Pracodawców Polska Miedź

Forum Przemysłu Wydobywczego

Szanowni Państwo

Sygnatariusze FORUM PRZEMYSŁU WYDOBYWCZEGO

Informujemy, że posiedzenie Rady FORUM PRZEMYSŁU WYDOBYWCZEGO, odbędzie się dnia 11 marca 2015 roku w Sali Konferencyjnej Rektoratu Akademii Górniczo-Hutniczej, znajdującej się w Krakowie przy ul. Mickiewicza 30.
Posiedzenie Rady FORUM rozpocznie się około godz. 15.00, po zakończeniu konferencji pt. „Polityka surowcowa Polski”.

Czytaj dalej