AKTUALNOŚCI

Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza XII edycja Konkursu

Szanowni Państwo

Właśnie ruszyła XII edycja Konkursu „Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza” – znanego i prestiżowego wyróżnienia na Dolnym Śląsku, przeznaczonego dla przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego. Dotychczas w Konkursie wzięło udział blisko 2000 przedsiębiorstw i samorządów. Wyłoniono 82 Laureatów, wśród których są m.in. prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz i Jego Eminencja Kardynał Henryk Gulbinowicz. W tym roku rozdanych zostanie 9 statuetek. Jedna z nich może trafić do Ciebie!

Czytaj dalej

Odpowiedź z WUG

Związek Pracodawców Polska Miedź otrzymał z Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach odpowiedź na zgłoszone uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych. Urząd poinformował, że uwagi naszej organizacji zostały uwzględnione poprzez modyfikację brzmienia nowelizowanego rozporządzenia.

Czytaj dalej

Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo

Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy o przekazaniu do konsultacji społecznych:

  • projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków.

Czytaj dalej

Debata: „Polityka surowcowa państwa a rozwój gospodarki Polski”

W dimg_0192niu 29 czerwca 2015 roku, w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach miała miejsce Debata: „Polityka surowcowa państwa a rozwój gospodarki Polski”. Konferencja zorganizowana została przez Związek Pracodawców Polska Miedź, Polską Platformę Technologiczną Surowców Mineralnych, Śląski Urząd Wojewódzki oraz Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN.

 

Czytaj dalej

Prezes KGHM mecenasem kultury

Herbert d5548ea08c30bc17281c54317fcec13fWirth, prezes KGHM, został odznaczony przez prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za „wybitne zasługi w działalności na rzecz wspierania oraz promowania polskiej kultury i dziedzictwa narodowego”.

 

Czytaj dalej