AKTUALNOŚCI

konsultacje społeczne

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy o przekazaniu przez Ministra Skarbu Państwa do konsultacji społecznych:

  • projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia lub osiągnięcia istotnego uczestnictwa albo nabycia dominacji w podmiocie podlegającym ochronie

Czytaj dalej

Ankieta Atrakcyjność inwestycyjna w sektorze wydobywczym

Szanowni Państwo,

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie wraz ze Związkiem Pracodawców Polska Miedź w Lubinie prowadzi projekt badawczy, którego celem jest określenie poziomu atrakcyjności inwestycji w sektorze wydobywczym oraz zidentyfikowanie najlepszych praktyk technologicznych, prawnych, środowiskowych i społecznych dotyczących pozyskiwania surowców mineralnych w Polsce.Ankieta skierowana jest zarówno do kadry zarządzającej różnych szczebli przedsiębiorstw wydobywczych i poszukiwawczych, jak również do przedstawicieli firm konsultingowych, instytucji finansowych i naukowo – badawczych oraz administracji publicznej i organizacji pozarządowych.

 

Czytaj dalej

Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy o przekazaniu do konsultacji społecznych:

  • projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków;

Czytaj dalej

Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy o przekazaniu do konsultacji społecznych:

  • Projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych;

Czytaj dalej

Energia dla polskiej gospodarki – teraźniejszość i przyszłość –...

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Dostęp do relatywnie taniej energii jest motorem dla wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i czynnikiem sprzyjającym podniesieniu konkurencyjności przedsiębiorców. Drogą do tego może być wskazywanie innowacyjnych rozwiązań związanych z optymalizacją zużycia energii, racjonalizacja wykorzystywania energii, czy też współpraca podmiotów na rynku energii.

Uprzejmie informujemy, że w ramach V Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach organizowanego przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach we współpracy z Ministerstwem Gospodarki, Krajową Izbą Gospodarczą oraz Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, odbędzie się Sesja Panelowa: „Energia dla polskiej gospodarki – teraźniejszość i przyszłość – nowe technologie i rozwiązania”, której partnerem jest Związek Pracodawców Polska Miedź.

Czytaj dalej