AKTUALNOŚCI

Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy o przekazaniu do konsultacji społecznych:

1. Projekt ustawy o podatku od transakcji finansowych

2. Projekt ustawy o podatku od towarów i usług

3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;

4. Projekt ustawy o podatku od wielkopowierzchniowego handlu detalicznego na terytorium RP

5. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;

Czytaj dalej

Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy o przekazaniu do konsultacji społecznych:

  • Projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania stawek obniżonych;

Czytaj dalej

Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy o przekazaniu do konsultacji społecznych

- Projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek

- Projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru wniosku wspólnego o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek wspólny;

- Projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji ogólnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek;

- Projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw;

Czytaj dalej

Wnioski z konferencji prasowej dot. podatku od wydobycia niektórych...

Konferencja prasowa „Ocena ryzyka niezagospodarowania części złóż miedzi ze względu na poziom obciążenia podatkiem od wydobycia niektórych kopalin”

4 listopada o godzinie 11:00 w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie odbyła się prezentacja ekspertyzy „Ocena ryzyka niezagospodarowania części złóż miedzi ze względu na poziom obciążenia podatkiem od wydobycia niektórych kopalin”, która powstała w ramach IATI (Instytut Autostrada Technologii i Innowacji).

Czytaj dalej